JERZY KRÓL

Lekarz ortopeda, naukowiec, nadzorca programów leczenia niepełnosprawnych w Algierii, Iranie i na Madagaskarze pracujący z ramienia ONZ.

Ur. 21.02.1926 w Baranowiczach – zm. 2.11.2013 w Poznaniu.

Jako żołnierz AK w czasie II wojny światowej zostaje odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie zdaje maturę i rozpoczyna studia medyczne na uniwersytecie w Poznaniu. Jako specjalizacje wybiera ortopedię i chirurgię ortopedyczną. W roku 1951 uzyskuje doktorat, następnie – w roku 1963 – habilituje się.

Od roku 1954 odbywa staże naukowe w Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Niemczech, a także w Stanach Zjednoczonych. W latach 1965-67 przebywa w Algierze jako ekspert Światowej Organizacji Zdrowia ONZ. Jednocześnie pełni funkcję doradcy rządu algierskiego do spraw rehabilitacji i prowadzi charytatywną praktykę ortopedyczną.

Po powrocie do Polski zyskuje tytuł profesora zwyczajnego. Zostaje konsultantem WHO do spraw rehabilitacji dla kilku krajów afrykańskich. Ponadto w roku 1978 koordynuje irański program rehabilitacji z ramienia WHO w Teheranie. Kontynuuje pracę w Nowym Jorku.

W latach 1981-85 kieruje światowym programem WHO w zakresie rehabilitacji. Pełniąc tę funkcję odwiedza placówki medyczne w Afryce, Ameryce Środkowej i Azji.

W latach 1987-89 na zlecenie WHO Jerzy Król organizuje, a także nadzoruje, leczenie niepełnosprawnych na Madagaskarze. Co więcej – sam wykonuje tam około 500 operacji i szkoli kilkunastu miejscowych chirurgów.

Jest autorem ponad stu publikacji medycznych. Jako pierwszy lekarz w Polsce stosuje technikę Harringtona w korekcji skoliozy kręgosłupa. Wykonuje też pierwsze w kraju wszczepienie protezy stawu biodrowego typu McKee-Farrar.

Korzystano z: rynekzdrowia.pl, Wikipedia

Foto: commons.wikimedia.org

MEDYCYNA