FLORESTAN ROZWADOWSKI

„Ojciec topografii brazylijskiej”. Inżynier, topograf, kartograf, badacz dżungli amazońskiej.

Ur. 15.11.1822 w Łosieczyńcach koło Rozwadowa, ob. Ukraina – zm. 27.11.1879 w São Paulo.

Florestan Rozwadowski uczy się w gimnazjum we Lwowie, następnie studiuje inżynierię wojskową w Wojskowej Akademii Inżynieryjnej w Wiedniu.

Uczestniczy w powstaniu listopadowym i węgierskim. Po klęsce powstania emigruje do imperium osmańskiego. Spotyka tam Brazylijczyków, którzy namawiają go do wstąpienia do ich armii. W rezultacie Rozwadowski emigruje do Brazylii w roku 1850 lub 1851 r.

Jako pierwszy zajmuje się pomiarami topograficznymi Amazonki i jej dopływów. Tworzy później pierwsze mapy wnętrza kraju, zyskując sobie miano „ojca brazylijskiej topografii”. Jest również jednym z pomysłodawców masowej kolonizacji rolniczej Brazylii przez europejskich imigrantów. W roku 1857 wydaje książkę „Rząd i kolonizacja – zaangażowanie cudzoziemców w Brazylii”, proponując cesarzowi Pedro II intensywną imigrację cudzoziemców dla poprawy gospodarki.

Na wieść o powstaniu styczniowym wraca do Polski, aby brać udział w walkach.

Korzystano z: pl.wikipedia.en, ipsb.nina.gov.pl