Edmund Obiała

EDMUND OBIAŁA

Inżynier budownictwa, budowniczy obiektów sportowych. Projektant stadionu olimpijskiego w Sydney, dyrektor naczelny budowy nowego stadionu Wembley.

Ur. 09.02.1946 r. w Niszczewicach (gmina Złotniku Kujawskie).

Kształci się w Bydgoszczy w Wyższej Szkole Inżynierskiej oraz na Politechnice Poznańskiej.

W roku 1981 wyjeżdża na antypody, gdzie tworzy dla Narodowego Banku Australii. Następnie pracuje przy budowie Parramatta Stadium, a także Centrum Tenisa w Melbourne. Projektuje również najwyższy wieżowiec w centrum Sydney.

Otrzymuje stanowisko dyrektora budowy Stadionu Olimpijskiego w największym mieście Australii. Między innymi za swój wkład w powstawanie obiektów sportowych zostaje attaché olimpijskim przy Komitecie Organizacyjnym Igrzysk Olimpijskich.

W roku 1999 zostaje dyrektorem naczelnym budowy nowego stadionu Wembley.

Od władz gminy Złotniki Kujawskie otrzymaliśmy informację, że pan Edmund Obiała od 2001 roku jest Honorowym Obywatelem Gminy Złotniki Kujawskie. Jest również „wieloletnim  fundatorem stypendiów naukowych i sportowych dla młodzieży szczególnie uzdolnionej z terenu gminy Złotniki Kujawskie (do dnia dzisiejszego).”

Korzystano z: zlotnikikujawskie.pl, Wikipedia

Dziękujemy za dodatkowe informacje wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie.