Joanna Bagniewska, aut. Paul Jenkins, 2018, CC BY-NC-SA 2.0
Joanna Bagniewska, aut. Paul Jenkins, 2018, CC BY-NC-SA 2.0

JOANNA BAGNIEWSKA

Zoolog specjalizująca się w ekologii behawioralnej, wykładowca brytyjskich uczelni, popularyzatorka nauki.

Ur. w 1984 r. w Gdańsku.

Dzieciństwo spędza we Włoszech, Tajlandii i Chinach. Studiuje na Jacobs University w Bremie oraz Rice University w Houston, studia magisterskie i doktorskie kończy na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 2018 roku kończy studia podyplomowe na University of Reading.

OKSFORD

W latach 2007-2008 pracuje na Uniwersytecie Oksfordzkim. Sporządza wówczas raport dla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, czyli Królewskiego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt. Jest on wykorzystywany do promocji współpracy dziedzin: ochrony zwierząt i ochrony bioróżnorodności.

Od 2009 do 2013 roku jest nauczycielem akademickim na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Prowadzi wykłady, zajęcia laboratoryjne, jest również promotorką prac magisterskich i licencjackich.

Następnie, w 2013 roku, podejmuje pracę jako Starszy Naukowiec w start-upie poświęconym badaniom nad wykorzystaniem pszczół w wykrywaniu ładunków wybuchowych, heroiny i kokainy. Jednocześnie wykłada ochronę przyrody na Nottingham Trent University.

READING

Aktualnie pracuje jako Teaching Fellow w Szkole Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Reading, gdzie wykłada przedmiot: ekologia i zoologia. Co więcej – pracuje dla Wydziału Pediatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego jako Communications and Public Engagement Officer i koordynuje kurs „Boundaries of Scientific Knowledge w ramach Seminarium Nauczycielskiego Oksfordu. Zajmuje się gatunkami inwazyjnymi, zachowaniem zwierząt, zagadnieniami z pogranicza zoologii i najnowszych technologii, oraz ochroną gatunków.

Współpracuje z licznymi instytucjami i wydawnictwami naukowymi, w tym the British Council, Centrum Nauki Kopernik, Tygodnikiem Powszechny i Gazetą Wyborczą. Uczestniczy w licznych przedsięwzięciach promujących naukę, m.in. TED, Science Slam, Bright Club Oxford a także Museums Show Off. Jest organizatorką konferencji popularnonaukowej Science: Polish Perspectives i ambasadorką programu mentoringowego The Kings Foundation dla polskich licealistów zdających na najlepsze zagraniczne uczelnie. W ramach programu Rzecznicy Nauki współpracuje z działem naukowym Gazety Wyborczej oraz Magazynem Focus.

Za działania na rzecz promocji Polski jest odznaczona tytułem „Wybitnego Polaka” przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, a także Honorową Nagrodą „Dziennika Polskiego”. Jest zwyciężczynią trzeciej edycji FameLab Poland.

Korzystano z: joannabagniewska.com, ekspertki.org, biotech.ug.edu.pl

Foto: aut. Paul Jenkins, 2018, CC BY-NC-SA 2.0