Anna Wierzbicka

ANNA WIERZBICKA

Językoznawca, twórczyni teorii naturalnego metajęzyka semantycznego.

Ur. 10.03.1938 w Warszawie.

Od 1954 roku studiuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, później prowadzi pracę naukową w Instytucie Badań Literackich PAN.

W 1972 roku Anna Wierzbicka przeprowadza się na antypody i podejmuje pracę w Australian National University w Canberze, czyli najwyżej cenionej australijskiej uczelni wyższej. Jeszcze w tym samym roku publikuje książkę pt. „Semantic Primitives”, w której opisuje teorię naturalnego metajęzyka semantycznego.

W późniejszych latach zostaje członkiem Australian Academy of Humanities i Australian Academy of Social Science.

Publikuje ponad 20 książek, tłumaczonych później na kilkanaście języków. W pracy naukowej, poza językoznawstwem, zajmuje się także antropologią, psychologią, kognitywistyką, filozofią i religioznawstwem.

W 1995 roku otrzymuje Nagrodę Humboldta dla Zagranicznych Badaczy w dziedzinie humanistyki. Nagroda przyznawana jest przez Fundację Aleksandra von Humboldta „w uznaniu całego dorobku naukowca, którego fundamentalne odkrycia, nowe teorie lub spostrzeżenia miały znaczący wpływ na jego własną dyscyplinę naukową, i które będą wpływać na tworzenie nowatorskich osiągnięć w przyszłości”. W roku 2010 odbiera międzynarodową Nagrodę Dobruszyna oraz Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Korzystano z: researchers.anu.edu.au, „Droga naukowa Anny Wierzbickiej. Od składni polskiej prozy renesansowej do semantyki międzykulturowej” Jerzego Bartmińskego

Foto: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, fnp.org.pl

POLACY DLA AUSTRALII