Abraham Stern

ABRAHAM JAKUB STERN

Zegarmistrz, mechanik, konstruktor. Wynalazca kilku maszyn liczących, ruchomego triangułu, maszyn rolniczych.

Ur. między 1762 a 1769 rokiem w Hrubieszowie – zm. 03.02.1842 w Warszawie.

W rodzinnej miejscowości uczy się zawodu zegarmistrza. Jego pierwszym znanym wynalazkiem jest ruchomy trianguł z dwoma celownikami, używany w pracach inżynieryjnych i w artylerii. W roku 1811 opracowuje maszynę rachunkową i zwraca się do Stanisława Staszica z prośbą o pomoc w dofinansowaniu projektu. Notabene, Staszic proponuje mu przeprowadzkę do Warszawy i podjęcie studiów. Stern prezentuje następnie swój wynalazek na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zostaje przyjęty z ogromnym entuzjazmem. W konsekwencji – otrzymuje stypendium rządowe na rozwój badań.

Abraham Stern demonstrating one of his calculating machines in Warsaw (at public sittings of the Friends of Sciences Society, Stern’s Jewish clothes among black tailcoats worn by his colleagues always puzzled people who were not aware who he was), prze1830, domena publiczna

Podczas studiów Abraham Stern opracowuje mechanizm zabezpieczający powozy przed rozbieganiem się koni. Później, przez cztery lata, opracowuje maszynę wyciągającą pierwiastki kwadratowe. W kwietniu roku 1817 prezentuje maszynę będącą połączeniem dwóch skonstruowanych przez siebie wcześniej maszyn: rachunkowej i pierwiastkowej, nowa wersja urządzenia potrafi dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i wyciągać pierwiastki.

W roku 1830 Abraham Stern zostaje członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych XIX wieku jest również członkiem Komisji Żydowskiej przy Warszawskiej Szkole Rabinów, a także jej rektorem. Pisze poezję w języku hebrajskim.

Pochowany na cmentarzu żydowskim na warszawskim Bródnie.

Korzystano z: ipsb.nina.gov.pl

Fot. commons.wikimedia.org

POLSKIE ODKRYCIA I WYNALAZKI