Abraham Stern

ABRAHAM JAKUB STERN

Zegarmistrz, mechanik, konstruktor. Wynalazca kilku maszyn liczących, ruchomego triangułu, maszyn rolniczych.

Ur. między 1762 a 1769 rokiem w Hrubieszowie – zm. 3.02.1842 w Warszawie.

W rodzinnej miejscowości uczy się zawodu zegarmistrza. Jego pierwszym znanym wynalazkiem jest ruchomy trianguł z dwoma celownikami, używany w pracach inżynieryjnych i w artylerii. W roku 1811 opracowuje maszynę rachunkową i zwraca się do Stanisława Staszica z prośbą o pomoc w dofinansowaniu projektu. Notabene, Staszic proponuje mu przeprowadzkę do Warszawy i podjęcie studiów. Stern prezentuje następnie swój wynalazek na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zostaje przyjęty z ogromnym entuzjazmem. W konsekwencji – otrzymuje stypendium rządowe na rozwój badań.

Abraham Stern demonstrating one of his calculating machines in Warsaw , przed 1830, domena publiczna

Podczas studiów Abraham Stern opracowuje mechanizm zabezpieczający powozy przed rozbieganiem się koni. Później, przez cztery lata, opracowuje maszynę wyciągającą pierwiastki kwadratowe. W kwietniu roku 1817 prezentuje maszynę będącą połączeniem dwóch skonstruowanych przez siebie wcześniej maszyn: rachunkowej i pierwiastkowej, nowa wersja urządzenia potrafi dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i wyciągać pierwiastki.

W roku 1830 Abraham Stern zostaje członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych XIX wieku jest również członkiem Komisji Żydowskiej przy Warszawskiej Szkole Rabinów, a także jej rektorem. Pisze poezję w języku hebrajskim.

Pochowany na cmentarzu żydowskim na warszawskim Bródnie.

Korzystano z: ipsb.nina.gov.pl

Fot. commons.wikimedia.org

POLSKIE ODKRYCIA I WYNALAZKI