ABRAHAM JAKUB STERN

Zegarmistrz, mechanik, konstruktor. Wynalazca kilku maszyn liczących, ruchomego triangułu, maszyn rolniczych.

Ur. między 1762 a 1769 rokiem w Hrubieszowie – zm. 03.02.1842 r. w Warszawie.

W rodzinnej miejscowości uczy się zawodu zegarmistrza. Jego pierwszym znanym wynalazkiem jest ruchomy trianguł z dwoma celownikami, używany w pracach inżynieryjnych i w artylerii. W roku 1811 opracowuje maszynę rachunkową i zwraca się do Stanisława Staszica z prośbą o pomoc w dofinansowaniu projektu. Staszic proponuje mu przeprowadzkę do Warszawy i podjęcie studiów. Stern prezentuje swój wynalazek na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zostaje przyjęty z ogromnym entuzjazmem. Otrzymuje stypendium rządowe na rozwój badań.

W trakcie studiów opracowuje mechanizm zabezpieczający powozy przed rozbieganiem się koni. Później, przez cztery lata, opracowuje maszynę wyciągającą pierwiastki kwadratowe. W kwietniu roku 1817 prezentuje maszynę będącą połączeniem dwóch własnych maszyn: rachunkowej i pierwiastkowej, nowa wersja wykonuje wszystkie 5 działań.

W roku 1830 zostaje członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1826-1835 jest też członkiem Komisji Żydowskiej przy Warszawskiej Szkole Rabinów i jej rektorem. Pisze poezję w języku hebrajskim.

Pochowany na cmentarzu żydowskim na warszawskim Bródnie.

Źródła: ipsb.nina.gov.pl

Fot. commons.wikimedia.org