WŁADYSŁAW MAŁACHOWSKI (LEON WARNERKE)

Światowego formatu wynalazca urządzeń fotograficznych.

Ur. 26.05.1837 w Macie (dzisiejsza Białoruś) – zm. 07.10.1900 w Genewie.

Studiuje w Instytucie Inżynierii Dróg i Mostów w Petersburgu. Zaraz po studiach zostaje zatrudniony przy budowie kolei żelaznej w Wilnie, wtedy też angażuje się w antyszlacheckie działania polityczne. Przybiera konspiracyjne nazwisko Leon Warnerke.

W 1866 roku osiada w Londynie, gdzie otwiera zakład fotograficzny. Dekadę później konstruuje aparat z kasetą zwojową (czyli rolkasetą Warnerkego), w którym wykorzystuje wynaleziony przez siebie materiał negatywowy – specjalnie preparowaną papierową błonę zwojową pokrytą suchą emulsją kolodionową. Dwa lata później otrzymuje nagrodę belgijskiego stowarzyszenia fotografów za opracowanie „suchego procesu” światłoczułej warstwy kolodionowej. W 1881 roku konstruuje nowy model aparatu fotograficznego z taśmą papierową o zredukowanej długości. W tym samym roku tworzy sensytometr standardowy (urządzenie do naświetlania próbek materiałów światłoczułych w celu określenia ich światłoczułości). Dzięki temu do końca XIX wieku materiały światłoczułe oceniane są w „stopniach Warnerkego”.

Kilkakrotnie odwiedza Warszawę, Moskwę i Petersburg, bierze udział w wystawach fotograficznych, jest jednym z pomysłodawców założenia sekcji fotograficznej przy Cesarsko-Rosyjskim Towarzystwie Technicznym. Popularyzuje osiągnięcia fotografiki niemieckiej i austriackiej w Anglii.

Umiera w Genewie w 1900 roku.

Korzystano z: pisb.nina.gov, fotomuzeum.pl, Witold Romer „Władysław Małachowski – polski wynalazca /…/” Kwartalnik Historii Nauki i Techniki – r. 1966 – t.11

Foto: Witold Romer „Władysław Małachowski – polski wynalazca /…/” Kwartalnik Historii Nauki i Techniki – r. 1966 – t.11.

POLSKIE ODKRYCIA I WYNALAZKI