Ludwik Teichmann
Ludwik Teichmann

LUDWIK TEICHMANN  (także TEICHMANN-STAWIARSKI)

Lekarz anatom, odkrywca nowego sposobu wykrywania śladów krwi, wykorzystywanego m.in. w medycynie sądowej. Metoda opiera się na kryształkach heminy, zwanych później „kryształkami Teichmanna”.

Ur. 16.09.1823 w Lublinie – zm. 24.11.1895 w Krakowie.

Jest synem Tekli Olszewskiej i lekarza Jakuba Teichmanna, ale zarazem bratankiem krakowskiego pastora Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W konsekwencji początkowo oddaje się studiom teologicznym z zamiarem zostania kalwińskim pastorem. Po ukończeniu szkoły średniej w Radomiu studiuje teologię ewangelicką na sławnym Uniwersytecie Dorpackim w Tartu.

Niespodziewanie porzuca teologię. Być może powód tej zmiany jest zaskakujący – otóż Ludwik wdaje się w, zakazany tu, pojedynek. Tak czy inaczej w rezultacie opuszcza Tartu i udaje się na zachód, na uniwersytety w Heidelbergu oraz Getyndze by poświęcić się medycynie. Tutaj doktoryzuje się i zostaje docentem anatomii i fizjologii.

Zajmuje się anatomią porównawczą, badaniami układu limfatycznego. W roku 1853 odkrywa metodę otrzymywania i uwidaczniania pod mikroskopem kryształów heminy, która staje się testem pozwalającym wykryć ślady pochodzące z krwi. Badany materiał traktuje się kwasem octowym. Jeśli w efekcie tej próby pojawiają się kryształki heminy (zwane później kryształkami Teichmanna), stanowi to dowód obecność krwi.

W Lipsku w roku 1861 wydaje najważniejsze dzieło, czyli „Das Saugadersytem vom anatomischen Standpunkte”. Publikuje liczne rozprawy w pismach specjalistycznych, staje się chętnie cytowanym światowej klasy ekspertem w swojej dziedzinie.

W roku 1861 wraca do Polski, przyjmuje profesurę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najpierw, w latach 1861-68, wykłada anatomię patologiczną, następnie – aż do roku 1894 – anatomię opisową. W latach 1877-78 jest rektorem krakowskiej uczelni. Jest członkiem Akademii Umiejętności od roku 1872, czyli od samego początku istnienia tej instytucji naukowej.

Profesor Ludwik Teichmann spoczywa w pięknie odnowionym, monumentalnym grobowcu rodzinnym na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.

Korzystano m.in. z: encyklopedia.naukowy.pl, encyklopedia.pwn.pl, detektywistyczny.net

Foto: Awit Szubert, portret Ludwika Teichmanna z albumu Józefa Majera, domena publiczna, za Wikimedia Commons