QUIZY PANA ŻARÓWKI – 8 – DLA DZIECIAKÓW CIEKAWYCH ŚWIATA

Results

#1. Miasto piernika i Kopernika.

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu. Piernik to tradycyjny wypiek z Torunia, wyrabiany przez piekarzy od 700 lat.

 

#2. Najsławniejszy polski muzyk i kompozytor Fryderyk Chopin grał na fortepianie. Co jest pod klapą fortepianu?

W fortepianie struny rozpięte na stalowej ramie uderzane są młoteczkami obciągniętymi filcem. Naciśnięcie klawisza powoduje uderzenie młoteczka w strunę.

#3. Naukowiec taki jak Zofia Kielan-Jaworowska, odnajdujący szczątki zwierząt żyjących przed milionami lat to...

Paleontologia (gr. παλαιός palaiós „stary”, ṓn „istniejący”, λόγος lógos „nauka”) – nauka z pogranicza biologii i geologii, zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości[

#4. Pojazd skonstruowany przez Mieczysława Bekkera, poruszający się po powierzchni Srebrnego Globu, to...

Kiedy w roku 1961 NASA organizuje konkurs na projekt pojazdu poruszającego się po Księżycu w ramach programu Apollo, Mieczysław Bekker podejmuje się zadania skonstruowania maszyny. W roku 1969 NASA ogłasza, że wygrywa pojazd polskiego konstruktora.

Wehikuł po raz pierwszy staje na Księżycu 30 lipca 1971 roku. Powstają 3 modele, każdy z nich jeździ po powierzchni Księżyca i znajduje się tam do dziś.

#5. Sorbona to...

Sorbona to tradycyjna nazwa Uniwersytetu Paryskiego. Maria Skłodowska-Curie był pierwszą kobietą kierującą całą Katedrą w historii tej szacownej uczelni.

#6. Co oznacza słowo filantrop?

Filantrop to osoba, która bezinteresownie pomaga potrzebującym. Przykładem filantropa jest pan Hilary Koprowski, lekarz, wynalazca pierwszej skutecznej szczepionki przeciw polio. Kiedy w  roku 1951 w Polsce wybucha epidemia choroby polio, a dyrektor Państwowego Zakładu Higieny zwraca się do Koprowskiego o pomoc. W konsekwencji do Polski trafia 9 milionów dawek szczepionki, za darmo.

Jest założycielem Fundacji im. Koprowskich, mającej na celu wspieranie rozwoju nauki w Polsce.

#7. Pytanie od sławnego twórcy zegarków - Antoniego Patka: który zegar NIE POKAZUJE dobrej godziny?

Dobrze pokazują czas wszystkie zegary prócz stojącego zegara wiszącego, który wisi na ścianie, ale stoi, czyli nie chodzi. Żeby być dokładnym, trzeba zauważyć, że wskazuje dokładny czas dwa razy na dobę, akurat w tej godzinie i minucie, na której zatrzymały się jego wskazówki.

Antoni Patek to założyciel wciąż działającej firmy Patek Philippe, tworzącej piękne luksusowe zegarki, dziś, w ogromnej większości – ręczne.

#8. Pytanie od Władysława Taczanowskiego, sławnego ornitologa z XIX wieku: ile lat żyje kura?

Władysław Taczanowski jest odkrywcą ponad 40 gatunków zwierząt, w tym 20 gatunków ptaków.

Jego imieniem nazwano m.in.: klejnocika Taczanowskiego (Leucippus taczanowskii), krótkolotkę Taczanowskiego (Bradypterus tacsanowskius), muchotyranika Taczanowskiego (Leptopogon taczanowskii) oraz trzęsiogona Taczanowskiego (Cinclodes taczanowskii).P*A!|

#9. Wśród Polek i Polaków, którzy otrzymali Nagrodę Nobla są naukowcy, politycy, pisarze i poeci. A co wynalazł sam Alfred Nobel?

Ostatni polskim laureatem Nagrody Nobla jest pisarka Olga Tokarczuk.

Szwedzki wynalazca Alfred Nobel prócz dynamitu miał jeszcze patenty na ponad 300 innych substancji i urządzeń. W testamencie Nobel ofiarował swój majątek na stworzenie funduszu, z którego dochody miały być dzielone na pięć nagród przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz utrzymania i krzewienia pokoju na świecie.

#10. Aleksander Wolszczan jako pierwszy odkrył planety poza Układem Słonecznym. A które planety są naszymi najbliższymi sąsiadami?

Aleksander Wolszczan w 1990 roku dokonuje przełomowego odkrycia – lokalizuje trzy planety krążące wokół gwiazdy z gwiazdozbioru Panny, czyli daleko poza Układem Słonecznym.

Najbliżsi Ziemi sąsiedzi to Wenus i Mars. Księżyc, oczywiście, nie jet planetą, ale naszym satelitą.

Jak się nauczyć cech i kolejności planet Układu Słonecznego? Zajrzyj tutaj koniecznie!

finish