EDWARD KAJDAŃSKI

Znawca kultury chińskiej, pisarz, dyplomata i dziennikarz.

Ur. 26.11.1925 w Harbinie w Chinach – zm. 10.10. 2020 w Gdańsku.

Rodzi się w Chinach, jako syn polskiego inżyniera biorącego udział w budowie Kolei Wschodniochińskiej. W grudniu 1942 roku kończy Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Harbinie. Na Politechnice Harbińskiej studiuje inżynierię kolejową. W roku 1951 kończy studia i od razu wyjeżdża do Polski w ramach akcji repatriacyjnej.

Co oczywiste w tych okolicznościach – Edward Kajdański biegle posługuje się językiem chińskim. Od roku 1957 pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jednocześnie studiując na Wydziale Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej. Zaraz po uzyskaniu dyplomu powraca do Państwa Środka i zostaje radcą handlowym w Pekinie. Następnie, w roku 1979, zasiada na stanowisku konsula w Kantonie.

Pisze wiele artykułów dotyczących historii i kultury Chin, a także losów i życia codziennego tamtejszej Polonii. Współpracuje z czasopismami „Poznaj świat”, „Wiedza i życie” i „Kontynenty”, ponadto jego opowiadania pojawiają się w Polskim Radiu. Jest autorem ponad 30 książek, z których część zostaje wydana pod pseudonimami: Władysław Kański oraz Aleksander Franchetti. Pod tym drugim pseudonimem publikuje częściowo autobiograficzną powieść „Tybetańska księżniczka”.

Ponadto, inspirując się sztuką wschodu, tworzy własne obrazy i ilustruje niektóre ze swoich książek. Przechodzi na emeryturę, mieszka w Trójmieście.

Korzystano z: wydawnictwoliterackie.pl, mech.pg.edu.pl, rozmowa Marii Mrozińskiej z Edwardem Kajdańskim gdansk.pl

POLACY DLA CHIN