Aleksander Brodowski
Aleksander Brodowski

ALEKSANDER BRODOWSKI, ALEXANDRE BRODOWSKI

Inżynier – budowniczy kolei w Brazylii, uczczony nadaniem jego imienia brazylijskiemu miastu.

Ur. 7.01.1855 w Zdziechowicach – zm. 19.11.1899 w Szwajcarii.

Kończy studia na Politechnice w Zurychu. Poznaje tu Antonia de Queiroz Teles Filho, syna barona Parnaíba – przemysłowca i właściciela ziemskiego. W konsekwencji tej znajomości przyjeżdża do Brazylii. Początkowo pracuje w kompanii kolejowej São Paulo Railway. Następnie, od 1880 roku, współpracuje z Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, której założycielem jest wspomniany wyżej baron.

W historii rozwoju transportu w Brazylii zapisuje się jako budowniczy linii kolejowej z Sao Paulo do Santos, a także wymagającego technicznie górzystego fragmentu na płaskowyżu Serra de Caldas. W roku 1887 przyjmuje obowiązki inspektora kilku odcinków tej ostatniej linii. Co więcej – trzy lata później zostaje generalnym inspektorem całej sieci kolejowej.

Prócz linii kolejowych Brodowski buduje również drogi oraz porty, w tym między innymi słynny port rzeczny w amazońskim Manaus. W roku 1892 żeni się z siostrą Antonia – Zenaidą de Queiros Telles. Od roku 1896 pracuje jako nauczyciel akademicki na Politechnice w Sao Paolo.

Wkrótce ciężko choruje na gruźlicę. Z tego powodu opuszcza Brazylię i próbuje leczyć się w Szwajcarii. Niestety, przegrywa walkę z chorobą i w wieku zaledwie 43 lat umiera. Spoczywa na Cmentarzu Pocieszenia w Sao Paolo.

Dla oddania zasług polskiemu inżynierowi Brazylijczycy nazywają jego imieniem osadę w stanie Sao Paolo, położoną na szlaku kolejowym, powstałym między innymi dzięki Brodowskiemu. Prawa miejskie osada Brodowski otrzymuje w roku 1913, a dzisiaj miasto zamieszkane jest przez 25 tysięcy osób. Warto zauważyć, że w herbie miasta widnieje lokomotywa.

Korzystano m.in. z: rynek-kolejowy.pl, wikipedia, „Revista de Semana” (RJ) 1942, ed.25.

Foto: „Revista de Semana” (RJ) 1942, ed.25.

POLSKA ŚWIATU – BRAZYLIA