Barbara Paciorek-Paleta

BARBARA PACIOREK-PALETA

Artystka malarka, wykładowca meksykańskich szkół wyższych.

Ur. 2.02.1951 w Krakowie – zm. 27.04.2011 w Meksyku.

Barbara Paciorek-Paleta studiuje na Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Swoje prace prezentuje na ponad pięćdziesięciu wystawach krajowych i zagranicznych, w tym w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, Japonii, Holandii i Włoszech.

W roku 1980 wyjeżdża do Meksyku. Dwa lata później otrzymuje posadę wykładowcy na Universidad Iberoamericana, a w roku 1983 na Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

W roku 1990 w Japonii studiuje japońskie techniki plastyczne. W 2002 roku jest jednym z jurorów Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku.

Jest matką Ludwiki i Dominiki, znanych w Meksyku aktorek telewizyjnych.