wtorek, 26 Marca 2019

Jan Józef Baranowski – FRANCJA, WLK. BRYTANI...

JAN JÓZEF BARANOWSKI Ekonomista, finansista, językoznawca, inżynier. Jeden z najwybitniejszych wynalazców polskiej Wielkiej Emigracji, przez prasę francuską nazwany „ojcem wynalazczości kolejow...