wtorek, 26 Marca 2019

Zygmunt Haduch-Suski – MEKSYK

ZYGMUNT HADUCH-SUSKI Inżynier mechanik, specjalista tribologii - nauki o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. Wykładowca na wyższych uczelniach meksykańskich. Ur. 9.06.1940 w ...