czwartek, 23 Maja 2019

HADUCH-SUSKI ZYGMUNT /Meksyk

ZYGMUNT HADUCH-SUSKI Inżynier mechanik, specjalista tribologii - nauki o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. Wykładowca na wyższych uczelniach meksykańskich. Ur. 9.06.1940 w ...