Cosmerovius

STANISŁAW MATEUSZ KOCMYRZOWSKI (COSMEROVIUS)

Siedemnastowieczny drukarz i księgarz, właściciel największej wiedeńskiej drukarni XVII wieku.

Ur. w Wawrzeńczycach k. Krakowa – zm. w roku 1674.

Sztuki drukarskiej uczy się w oficynie Franciszka Cezarego w Krakowie. W roku 1640 wyjeżdża do Wiednia, gdzie, dzięki zawartemu małżeństwu, zostaje właścicielem dużej drukarni i księgarni.

Cosmerovius wydaje dzieła prawnicze, religijne, podręczniki w czterech językach: łacinie, niemieckim, włoskim i węgierskim.

Drukuje dzieła polskich autorów, takie jak „Gramatyka łacińska” Łukasza Piotrowskiego czy „Panegiryki” Wawrzyńca Rudawskiego.

W jego drukarni powstaje ponad 350 tytułów, co stanowi prawie jedną trzecią całej produkcji wiedeńskich drukarni w XVII w.

W roku 1666 otrzymuje tytuł szlachecki od cesarza. Po śmierci Cosmeroviusa w 1674 r. drukarnię przejmuje jego syn.

Korzystano m.in. z: albumpolski.pl

POLACY DLA AUSTRII