QUIZY PANA ŻARÓWKI – 17 – OMNIBUS 2

#1. Zdecydowanie najsmaczniejsze będą frytki posolone...

Posypując potrawy solą kuchenną niechybnie używamy właśnie halitu – minerału składającego się z chlorku sodu.

#2. Interpretuje i ocenia dzieła Tamary Łempickiej

Twórczość polskiej malarki Tamary Łempickiej oceniają i interpretują zawodowi krytycy sztuki. Niektórzy z nich być może są również rusycystami czy malakologami (znawcami mięczaków). Lepiej, by nie byli melepetami – ciapciakami.

#3. Maria Zakrzewska była abolicjonistką - bez wątpienia...

Maria Zakrzewska jasno formułuje swoje poglądy społeczne, jak wszyscy abolicjoniści XVIII i XIX wieku stawia sobie za zadanie zniesienie niewolnictwa i handlu ludźmi.

Prócz tego tworzy w Bostonie pierwszy szpital w USA połączony ze szkołą dla pielęgniarek, zarazem drugi prowadzony jedynie przez kobiety.

#4. Jadwiga Szmidt-Czernyszew, światowej sławy polska fizyk, pyta: co znajdziemy w jądrze atomu?

Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów.

Pani Jadwiga, jedna z pierwszych kobiet na świecie zajmujących się fizyką jądrową i elektrotechniką, na zdjęciu: pierwsza z prawej w górnym rzędzie.

#5. Antoni Patek, sława wśród wytwórców zegarków, pyta: czym jest dewizka?

Dewizka to łańcuszek, często złoty, dołączony do zegarka kieszonkowego.

Zegarki z dewizką nosili ludzie majętni, przedstawiciele wolnych zawodów, kupcy, przedsiębiorcy. Mniej zamożni nosili często sam łańcuszek z tombaku jako ozdobę kamizelki.

#6. Teodor Leszetycki patrzy na Ciebie i pyta: co się dzieje w konserwatorium?

W konserwatoriach, od XVI wieku po dziś dzień, uczy się muzyki.

#7. Choreografka i tancerka Magdalena Reiter od 2002 roku działa w kraju, którego walutą jest euro, najwyższą górą Triglav, a jednym z sąsiadów - Węgry. To...

Od 2002 roku Magdalena Reiter mieszka i działa zawodowo w Słowenii. Polska tancerka i choreografka prowadzi warsztaty i lekcje tańca współczesnego na akademii Salzburg Experimental Academy od Dance. Uczy również w Lublanie.

#8. Profesor Bohdan Paczyński był poszukiwaczem "ciemnej materii". Zajmował się zatem...

Profesor Bohdan Paczyński był jednym z najwybitniejszych astrofizyków świata. Hipotetyczna ciemna materia to materia nieemitująca i nieodbijająca promieniowania elektromagnetycznego, która wydaje się wypełniać cały znany nam Wszechświat.

#9. Dzięki Jerzemu Fryderykowi Kulczyckiemu Wiedeńczycy zaczęli...

Po bitwie z Turkami Jan III Sobieski w uznaniu zasług pozwala Kulczyckiemu wybrać sobie co tylko chce z tureckiego obozu. Ten wybiera… worki z ziarnami kawy. Wykorzystuje prezent na niezwykły wówczas sposób – otwiera pierwszą wiedeńską kawiarnię. Początkowo kawa nie cieszy się popularnością, później Kulczycki wpada na pomysł dosładzania jej miodem lub cukrem, następnie dodaje jeszcze mleka i podaje ze słodkimi wypiekami.

#10. Kim był Włoch Antonio Stradivari, autor skrzypiec, na których grał Bronisław Huberman?

Lutnik wytwarza strunowe instrumenty szyjkowe, w tym skrzypce, altówki i wiolonczele. Ludwisarz odlewa przedmioty z metalu na przykład dzwony. Szkutnik zajmuje się łodziami, iluminator zaś zdobił dawne księgi.

Włoch Antonio Stradivari jest najsłynniejszym w historii lutnikiem.

finish

Results