STEFAN DRZEWIECKI

Inżynier, wynalazca, pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa.

Ur. 26.07.1844 r. w Kunce na Podolu – zm. 23.04.1938 r. w Paryżu.

Szkołę średnią i studia kończy we Francji, uzyskując tytuł inżyniera. Na wieść o wybuchu powstania styczniowego wraca do Polski. Po upadku powstania osiedla się we Francji. Wkrótce jednak wybucha wojna francusko-pruska i Drzewiecki wyjeżdża do Wiednia.

W Wiedniu skupia się na konstruowaniu przeróżnych wynalazków – pierwsze z nich (m.in. nagradzane: cyrkiel do przekrojów stożkowych oraz regulator silników parowych i hydraulicznych) prezentuje na Wystawie Wiedeńskiej w roku 1872.

Po sukcesie na wystawie otrzymuje od rosyjskiego Wielkiego Księcia Konstantego propozycję pracy w charakterze doradcy Komitetu Technicznego Marynarki Rosyjskiej. Udaje się do Petersburga. Stworzony przez Drzewieckiego przyrząd automatycznie kreślący kurs płynącego statku – dromograf –  szybko wchodzi do użytku w marynarce rosyjskiej.

W roku 1877 w Odessie prezentuje swój pierwszy okręt podwodny. Przez kolejne lata ulepsza wynalazek i przekazuje go marynarce. Udaje mu się stworzenie czteroosobowego okrętu, a później także takiego o napędzie elektrycznym. Za jeden z nich w roku 1898 otrzymuje nagrodę na Konkursie Międzynarodowym w Paryżu.

W roku 1892 powraca do Francji. Konstruuje wyrzutnie torped i zaczyna interesować się maszynami latającymi. W 1909 roku prezentuje model płatowca „Canard”, cztery lata później  tworzy aeroplan „Drzewiecki”, a w późniejszych latach z jego inicjatywy powstaje pierwszy we Francji tunel aerodynamiczny.

Pochowany w Paryżu.

Korzystano z: wynalazki.andrej.edu.pl, Tomasz Zakaszewski „Stefan Drzewiecki. Pionier żeglugi podwodnej i lotnictwa” UWr.

Foto: commons.wikimedia.org, domena publiczna