Fotograf: Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

KRZYSZTOF MATYJASZEWSKI

Światowej sławy chemik specjalizujący się w chemii polimerów. Twórca  ATRP – metody polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu, która zrewolucjonizowała sposób wytwarzania makromolekuł. Jeden z najczęściej cytowanych chemików w świecie nauki.

Ur. 08.04.1950 w Konstantynowie Łódzkim.

Studia rozpoczyna na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, skąd wyjeżdża na stypendium do Instytutu Petrochemicznego w Moskwie. Po ukończeniu studiów podejmuje pracę w Centrum Badań Molekularnych PAN, a w 1977 roku, już ze stopniem doktora, wyjeżdża na roczny staż na University of Florida.

W latach 1984-1985 odbywa staż w Centre National de la Recherche Scientifique i gościnnie wykłada na Uniwersytecie Paryskim.

Od 1985 roku pracuje w Carnegie Mellon University w Pittsburghu, gdzie zasiada kolejno na stanowiskach członka zespołu naukowego, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora.

Od 1994 do 1998 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Chemicznego Carnegie Mellon University, a następnie tworzy Center for Macromolecular Engineering, którego zostaje kierownikiem.

W 2001 roku tworzy i staje na czele Controlled Radical Polymerisation Consortium, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat polimeryzacji i znalezienia nowych zastosowań komercyjnych dla metody ATRP. W skład konsorcjum wchodzi ponad 60 koncernów z Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Matyjaszewski otrzymuje liczne nagrody za dorobek naukowy: w 2009 roku zostaje nagrodzony przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska za opracowanie metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu ATRP, w 2015 roku zostaje laureatem International Dreyfus Prize w dziedzinie chemii, w 2017 roku dostaje Benjamin Franklin Medal in Chemistry oraz Medema Lecture Award.

Jest członkiem U.S. National Academy of Engineering, the American Chemical Society, National Academy of Inventors, National Academy of Sciences, Rosyjskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem honorowym Chinese Chemical Society i Israel Chemical Society.

W dorobku ma ponad 60 opatentowanych w Stanach Zjednoczonych technologii, 154 patentów międzynarodowych. Jest autorem ponad tysiąca prac naukowych, 23 książek i 98 rozdziałów w książkach. Jego prace zostały przytoczone w innych publikacjach ponad 102 tysiące razy, co sprawia, że Matyjaszewski jest najczęściej cytowanym chemikiem na świecie.

Korzystano z: cmu.edu, wybitnypolak.pl

Foto: Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, commons.wikimedia.org