TADEUSZ KRWAWICZ

Polski lekarz uznawany za jednego z najwybitniejszych okulistów XX wieku. Pionier polskiej keratoplastyki oraz wykorzystania krioterapii w chirurgii okulistycznej. Autor metody leczenia zaćmy zwanej później „metodą Krwawicza”.

Ur. 15.01.1910 we Lwowie – zm. 17.08.1988 w Lublinie.

Studia rozpoczyna na kierunku górniczym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, jednocześnie pracując jako prefekt w Bursie Rzemieślniczo-Rękodzielnej. Fascynuje go jednak medycyna i w 1832 roku przenosi się na studia medyczne w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Zdobywa tytuł lekarza i doktoryzuje się. Po studiach krótko pracuje w Zakładzie Histologii, zostaje asystentem w Klinice Okulistycznej.

Podczas drugiej wojny światowej nie opuszcza kliniki, leczy chorych i rannych. W 1944 roku zostaje powołany w szeregi II Armii Wojska Polskiego, najpierw do szpitala garnizonowego, a później do nowo utworzonego szpitala okręgowego w Lublinie.

Po wojnie otrzymuje pracę w tworzonym właśnie Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie i zajmuje się organizacją oddziału okulistyki dziecięcej w Szpitalu Dzieciątka Jezus.

W klinice uniwersyteckiej zajmuje się głównie patologią rogówki. W wyniku badań udaje mu się wykazać, że komórki warstwy właściwej rogówki można zaliczyć do układu czynnej mezenchymy, co z kolei pozwoliło poznać mechanizmy gojenia rogówki po zranieniach i opracować metodę oczyszczania jej owrzodzeń przy użyciu enzymów proteolitycznych.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Krwawicza jest wprowadzenie kriochirurgii i krioterapii do praktyki okulistycznej. Takie praktyki przy operacji zaćmy zostają nazwane „metodą Krwawicza” i szybko przyjmują się na całym świecie. Później krioterapia wykorzystywana jest także w wirusowych schorzeniach oka, w jaskrze i schorzeniach nowotworowych.

Wynalezienie tej metody przynosi Krwawiczowi międzynarodowej uznanie w świecie okulistyki – jeździ na sympozja, wygłasza wykłady, jest zapraszany przez wszystkie najważniejsze ośrodki okulistyczne na świecie.

W 1966 roku, na kongresie na Florydzie, zostaje mianowany pierwszym prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Kriooftalmologii. Działa też w Lubelskim Towarzystwie Lekarskim, Lubelskim Towarzystwie Naukowym, Polskim Towarzystwie Okulistycznym, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Kriookulistyki, Amerykańskim Instytucie Barraquera, Niemieckiej Akademii Nauk Przyrodniczych Leopoldina, Narodowym Instytucie Badań Okulistycznych w Wenezueli i w Towarzystwach Okulistycznych: Brytyjskim, Bułgarskim, Francuskim oraz Węgierskim.

Dorobek naukowy obejmuje 194 prace badawcze. Przez lata Krwawicz pełni funkcję redaktora naczelnego „Postępów Okulistyki”.

Umiera w 1988 roku, w następstwie choroby serca. Do końca życia prowadzi praktykę lekarską.

W 1993 roku Katedrze Okulistyki Akademii Medycznej nadano imię Profesora Tadeusza Krwawicza oraz zainicjowano nagrodę „Złoty Medal Tadeusza Krwawicza”, ufundowaną przez fundację imienia profesora.

Korzystano z: an-ol.lublin.pl, klubjagiellonski.pl

Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna