środa, 18 Września 2019

KOCMYRZOWSKI COSMEROVIUS STANISŁAW MATEUSZ /Austri...

STANISŁAW MATEUSZ KOCMYRZOWSKI (COSMEROVIUS) Siedemnastowieczny drukarz i księgarz, właściciel największej wiedeńskiej drukarni XVII wieku. Ur. w Wawrzeńczycach k. Krakowa - zm. 1674 r. Szt...