poniedziałek, 25 Marca 2019

Seweryn Gałęzowski – MEKSYK

SEWERYN GAŁĘZOWSKI Lekarz, chirurg, współzałożyciel uniwersytetu w mieście Meksyk. Ur. 25 stycznia 1801 w Kniażej Krynicy w guberni kijowskiej - zm. 31 marca 1878 w Paryżu. W roku 1824 na...

Józef Warszewicz – GWATEMALA, MEKSYK, NIKARA...

JÓZEF WARSZEWICZ Naukowiec botanik, niestrudzony eksplorator dżungli Ameryki Środkowej, ogrodnik. Ur. 8.09.1812 w Wilnie - zm. 29.12.1866 w Krakowie. Studia na Uniwersytecie Wileńskim...

Barbara Paciorek-Paleta – MEKSYK

BARBARA PACIOREK-PALETA Polska artystka malarka, wykładowca meksykańskich szkół wyższych. Ur. 02.02.1951 w Krakowie – zm. 27.04.2011 w Meksyku. Studiuje na Wydziale Grafiki krakowskiej Akad...

Zygmunt Haduch-Suski – MEKSYK

ZYGMUNT HADUCH-SUSKI Inżynier mechanik, specjalista tribologii - nauki o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. Wykładowca na wyższych uczelniach meksykańskich. Ur. 9.06.1940 w ...