TADEUSZ ESTREICHER

Chemik, uczeń i współpracownik Karola Olszewskiego, wieloletni profesor Uniwersytetu we Fryburgu oraz krakowskiego UJ.

Ur. 19.12.1871 w Krakowie – zm. 8.04.1952 w Krakowie.

Pochodzi z zasłużonej dla polskiej nauki rodziny Estreicherów. Podczas studiów chemicznych na UJ zostaje doceniony przez profesora Karola Olszewskiego. Ma odtąd pomagać profesorowi podczas wykładów w ich części demonstracyjnej. W latach 1897-1899, po uzyskaniu doktoratu, dokształca się kolejno w Berlinie, Lipsku i Londynie.

Po powrocie na UJ zostaje starszym asystentem prof. Olszewskiego. Habilituje się w roku 1904.

W latach 1906-1919 pracuje jako profesor chemii nieorganicznej i ogólnej oraz kierownik Zakładu Chemii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu. Badania nad niskotemperaturową kalorymetrią prowadzi w specjalnie dla tego celu zorganizowanym, według wskazówek Estreichera, laboratorium kriogenicznym.

Po kilkunastu latach pracy w Szwajcarii wraca do Polski. Wykłada chemię na UJ oraz chemię malarską na ASP, pełni obowiązki dziekana Wydziału Filozoficznego UJ, a w latach 1926-1939 i 1945-1947 – dyrektora Oddziału Farmaceutycznego UJ. Aresztowany przez Niemców w listopadzie 1939. Od roku 1940 prowadzi tajne wykłady z farmacji, biologii i geografii we własnym mieszkaniu.

Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Korzystano z: nkch.chemia.uj.edu.pl

Foto: Prof. Tadeusz Estreicher przy aparacie do skraplania powietrza wynalazku prof. Karola Olszewskiego, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.