EDWARD KAJDAŃSKI

Wybitny znawca kultury chińskiej, pisarz, dyplomata i dziennikarz.

Ur. 26.11.1925 w Harbinie w Chinach.

Rodzi się w Chinach, jako syn polskiego inżyniera biorącego udział w budowie Kolei Wschodniochińskiej. Na Politechnice Harbińskiej studiuje inżynierię kolejową. W roku 1951 kończy studia i od razu wyjeżdża do Polski w ramach akcji repatriacyjnej.

W Polsce od roku 1957 pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jednocześnie studiując na Wydziale Technologii Maszyn Politechniki Gdańskiej. Zaraz po uzyskaniu dyplomu powraca do Chin i zostaje radcą handlowym w Pekinie. W roku 1979 zasiada na stanowisku konsula w Kantonie.

Pisze wiele publikacji dotyczących historii i kultury Chin, a także tamtejszej Polonii. Współpracuje z czasopismami „Poznaj świat”, „Wiedza i życie” i „Kontynenty”, jego opowiadania pojawiają się w Polskim Radiu. Jest autorem ponad 30 książek, z których część zostaje wydana pod pseudonimami: Władysław Kański oraz Aleksander Franchetti.

Inspirując się sztuką wschodu, tworzy własne obrazy i ilustruje niektóre ze swoich książek. Jego prace pojawiają się na wystawach autorskich.

Źródła: wydawnictwoliterackie.pl, mech.pg.edu.pl